Ota Yhteyttä

Uskomme parhaan arvon syntyvän läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, siksi toimistomme on siellä missä asiakkaammekin ovat.

Asiakkaat

Azets Insight Oy

Azets Insight Oy tarvitsi kokenutta asiantuntijaa tukemaan oman teknologiayksikkönsä toimintaa Dynamics 365 Business Central -järjestelmään liittyvissä kehitys- ja toimitushankkeissa. Asiakkailleen talous-, palkka-, HR- ja rekrytointipalveluita sekä näitä tukevia ohjelmistoratkaisuja tarjoava Azets Insight Oy on alansa johtavia toimijoita Suomessa.

Asiantuntijamme työskenteli osana asiakkaan tiimiä avustaen heitä teknisten ympäristöjen suunnittelussa, järjestelmä- ja integraatiokehityksessä sekä testauksessa. Käytännön tehtävien lisäksi asiantuntijamme auttoi Azetsia ottamaan haltuun uusimpia Dynamics 365 Business Central -järjestelmään liittyviä työkaluja ja käytänteitä sekä kehittämään toimintaa.

Azets koki saamansa palvelun korkealaatuisena, kilpailukykyisenä ja asiantuntevana - kuitenkin ilman turhaa pingottamista. Vaativatkin tehtävät onnistuivat hyvällä asenteella ja Vaaja Consultingin tarjoama asiantuntija nosti Azetsin oman tiimin tuottavuutta merkittävästi.

Apoteksgruppen

Apoteksgruppen i Sverige AB is a Swedish pharmacy chain employing over 1000 pharmacy professionals and operating nearly 200 pharmacies throughout Sweden. As of 2022 it is, together with Kronans Apotek, co-owned by Euroapotheca and Oriola. Apoteksgruppen wants to make health easy for all their customers by offering a wide range of medicines, carefully selected services and products in health and beauty.

To support and develop their operations, Apoteksgruppen was looking for a professional to fill a combined role of System Manager and Concept Owner for their ERP application - Microsoft Dynamics 365 Business Central with LS Pharma. Task set forth wasn't an easy one since this role was expected to, among other things, improve and document inhouse replenishment and supply chain management processes, take responsibility of ongoing system administration activities and support Apoteksgruppens helpdesk whenever assistance was needed.

Vaaja Consulting Oy provided Apoteksgruppen with a professional knowledgeable not only of technical aspects of D365 Business Central but also of business processes and business development. Vaaja's consultant works as a member of Apoteksgruppens own team of experts with a single objective in mind - help Apoteksgruppen succeed.

Co-operation with Apoteksgruppen and Vaaja has been greatly successful. Originally the agreement between the two parties was made until spring 2023 but, as per Apoteksgruppen's request, later on extended to fall 2023 - probably being the best indicator of trust and accomplishment.

Enersense International Oyj

Enersense International Oyj on Helsingin pörssiin listattu energia-alan yhtiö, joka tarjoaa vihreän energian palveluita päästöttömän ja energiaomavaraisen yhteiskunnan toteuttamiseksi. Enersensen tavoitteena on olla asiakkaidensa ensisijainen kumppani energia-alan murroksessa.

Enersense uudistaa vuoden 2023 aikana toiminnanohjauksen järjestelmiään ottaen käyttöön Oracle Fusionin. Tukeakseen laajan ja monimutkaisen hankkeen onnistumista, Enersense etsi ulkoista Test Engineeria tuomaan tiimiinsä vahvaa osaamista järjestelmätestauksen, testisuunnittelun ja -raportoinnin sekä testauksen dokumentoinnin osa-alueille. Test Engineerin rooli edellytti laajaa teknistä osaamista, mutta myös toiminnanohjauksen ja yritysten ydinprosessien tuntemusta sekä oma-aloitteista kommunikoivaa otetta sidosryhmien kesken.

Vaaja Consulting Oy tarjosi Enersensen käyttöön kokeneen asiantuntijan, joka otti tehtävän haltuun nopeasti ja ammattimaisesti. Vaajan asiantuntijassa yhdistyivät Enersensen hakema osaaminen ja näkemys, minkä lisäksi hän toi hankkeeseen myös haetun roolin ulkopuolista tietotaitoa. Vaajan asiantuntijan osaamisesta ja näytöistä vakuuttuneena Enersense sopi Vaajan kanssa sopimuksen vuoden 2023 loppuun asti samalla laajentaen asiantuntijan vastuualueen palveluarkkitehdiksi.

Nordic Healthcare Group

Nordic Healthcare Group, tutummin NHG, on kotimainen tunnettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatalo.

Vaaja Consulting Oy toimi NHG:n alihankkijana konsultointitoimeksiannossa, jonka tavoitteena oli vuoden 2023 taitteessa aloittavan hyvinvointialueen ICT-muutoksessa tehtävän työn tukeminen.

Vaaja Consulting tarjosi NHG:n avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa, alan järjestelmiä ja ICT-muutoshankkeita tuntevan asiantuntijan. Asiantuntija toi toimeksiantoon mukaan erityisesti järjestelmäsiirtojen teknisiin näkökulmiin liittyvää osaamista ja kokemusta.

Yhteistyö NHG:n ja Vaajan välillä oli sujuvaa, onnistunutta ja sille asetetut tavoitteet saavutettiin.

Gasum Oy

Gasum on pohjoismainen energiayhtiö, energiamarkkinoiden ja kaasusektorin asiantuntija, joka tarjoaa puhtaampaa energiaa sekä teollisuuden tarpeisiin että maantie- ja meriliikenteeseen. Gasumin tavoitteena on edistää ihmisten vähäpäästöistä liikkumista ja investoida vahvasti kiertotalouteen.

Tukeakseen strategista hankettaan, Gasum etsi kokenutta Scrum Masteria, joka ketterien menetelmien tuntemuksen lisäksi omaisi kokemusta suurista järjestelmähankkeista ja pystyisi valmentamaan osapuolia toimintatapojen kehittämisessä. Haetun roolin toimenkuviin kuuluivat Scrum-seremonioiden johtaminen, yhteisten workshoppien ja tapaamisten valmistelu ja fasilitointi, kehitystyön operatiivinen tukeminen, tavoitteista kommunikointi ja työnohjaus monitoimittajaympäristössä.

Vaaja Consulting tarjosi Gasumille asiakkaan vaatimukset täyttävän, kokeneen asiantuntijan. Asiantuntijamme on yllä kerrotun lisäksi tarjonnut hankkeen käyttöön myös kokemusta ja näkemystä vastaavista projekteista, toimittajan konsulttien kyvykkyyksien kehittämisestä ja tehokkaasta työn organisoinnista.

Yhteistyö osapuolten välillä on toiminut sujuvasti ja tuloksekkaasti. Vaajan ja Gasumin välinen toimeksianto jatkuu toistaiseksi, asiantuntijoiden työskennellessä yhtenä tiiminä positiivisissa merkeissä.

Teknologiat

LS Central

Jokaisella Vaajan asiantuntijalla on laaja kokemus LS Centralista ja sen edeltävistä versioista konsultoinnin, järjestelmäarkkitehtuurin, teknisen osaamisen ja muutostöiden näkökulmasta. Vaajan asiantuntijat tuntevat järjestelmän perusprosessit, heillä on osaamista eri toimialoista LS Centralin käytössä sekä vankka kokemus asiakaskohtaisten muutostöiden yhteensovittamisesta osaksi perusjärjestelmän prosesseja.

LS Central on nykyaikainen ja yhtenäinen toiminnanohjausratkaisu vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialoille. LS Central tarjoaa liiketoiminnallesi ennennäkemätöntä läpinäkyvyyttä yhdistämällä liiketoiminnan eri osa-alueet tehokkaaseen kassaratkaisuun. LS Central pohjautuu Microsoft Dynamics Business Central -toiminnanohjausjärjestelmään, joten sen kanssa voidaan hyödyntää molempien ominaisuuksia. Vaajan tarjoama LS Central resurssi voi olla esim. kassajärjestelmäkonsultti, Scrum Master, maksupääteasiantuntija tai sovelluskehittäjä.

Microsoft Dynamics Business Central

Kaikki Vaajan asiantuntijat ovat työskennelleet Dynamics-tuoteperheen parissa pitkään, jopa yli kymmenen vuoden ajan. Dynamics NAV:n ja sen uuden version Business Centralin perusprosessit ovat läpikotaisin tuttuja vaajalaisille eri näkökulmista ja rooleista riippuen. Jos kaipaat konsultointia, projektipäällikköä, arkkitehtia tai sovellussunnittelua ERP-hankkeeseen, meiltä löydät sopivan henkilön mihin tahansa rooliin erityisesti (mutta ei ainoastaan) Dynamics-hankkeisiin.

Microsoft Dynamics Business Central on seuraavan sukupolven versio toiminnanohjausjärjestelmästä, joka tunnettiin aiemmin nimellä Dynamics NAV. Business Central on siis pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu kattava pilvipohjainen liiketoiminnan hallintaratkaisu. Ratkaisu on suunniteltu auttamaan taloushallinnon, tuotannon, asiakassuhteiden hallinnan, toimitusketjujen, analytiikan ja sähköisen kaupankäynnin toiminnassa. Business Central integroituu saumattomasti Microsoftin ekosysteemin sekä muiden Dynamics tuoteperheen sovellusten kanssa. Vaajan tarjoama henkilö voi olla mm. Business Central-projektipäällikkö, taloushallinnon konsultti, testauskonsultti tai varastotoimintojen ja logistiikan asiantuntija.

Power BI

Vaajalla on monen vuoden kokemus Power BI raporttien suunnittelusta, rakentamisesta ja optimoinnista. Kaipaatpa apua sitten Power BI aloitusvaiheessa tai sparrausta jo olemassa olevan raporttikokonaisuuden kanssa, Vaajan sertifioidut asiantuntijat ovat valmiita auttamaan.

Business Intelligence edelläkävijän Power BI:n avulla vähennät kustannuksia, vaivaa ja monimutkaisuutta raportoinnissa! Microsoft Power Platformiin kuuluva Power BI on moderni raportointijärjestelmä, joka skaalautuu helposti kattamaan koko organisaation raportointitarpeita. Helpota päätöksentekoa ja anna organisaatiollesi mahdollisuus tietopohjaiseen kulttuuriin tarjoamalla käyttäjille BI- ja analytiikkaominaisuudet Power BI:n avulla. Power BI tarjoaa käyttäjille modernit omatoimiset analyysitoiminnot, joilla voi visualisoida tietoja reaaliaikaisissa raporteissa. Power BI tiedot säilytetään turvallisesti pilvessä ja ovat saatavilla juuri silloin kun niitä tarvitset. Sekä Power BI-konsultti että Power BI-kehittäjä kuuluvat Vaajan tarjoamaan.

Power Platform

Mikäli yritykselläsi on tarvetta Power Platformin mahdollistamille ominaisuuksille ja kaipaatte asiantuntijan apua, Vaajalta löytyy Microsoft sertifioitua Power Platform osaamista. Power Platform on tuoteperhe, joka mahdollistaa sovellusten ja automaatioiden tekemisen ilman ohjelmointiosaamista. Low-code ja No-code tarkoittavat, että ratkaisujen tuottaminen tuodaan lähemmäksi itse niiden käyttäjiä, jolloin käytettävyyteen ja tuottavuuteen saadaan aivan uudenlainen ulottuvuus! Power Platformiin kuuluvat mm. Power Apps : sovelluksia yrityksesi tarpeisiin Power Automate : tehtävien ja prosessien automaatio Power Virtual Agents : keskustelurobotit ja botit. Vaajan tarjoama henkilöresurssi voi olla esim. D365-konsultti, Power Platform-arkkitehti, Power Apps-kehittäjä tai Product Owner.

Azure

Vaajalta löydät myös Microsoft Azure- sertifioituja asiantuntijoita. Microsoft Azure on johtava pilvialusta ja kokoelma palveluita, joilla hoidat yrityksesi tietotekniset tarpeet nopeammin, joustavammin ja turvallisemmin. Autamme sinua rakentamaan kustannustehokkaan kokonaisuuden, joka huomioi nykyiset tarpeesi, mutta on myös valmis tulevaan. Azuresta voimme suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle palveluita niin SaaS-, PaaS- kuin IaaS-mallilla toteutettuna. Mennään puhtaasti pilvipohjaiseen kokonaisuuteen tai luodaan hybridi-ympäristö - asiakkaan menestys tärkeimpänä ohjenuorana. Pilviprojekteissa Vaajan tarjoama resurssi voi olla esim. integraatioarkkitehti, DevOps-konsultti tai integraatiokehittäjä.