Ota Yhteyttä

Uskomme parhaan arvon syntyvän läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, siksi toimistomme on siellä missä asiakkaammekin ovat.

Konsultointi

Vaaja tarjoaa konsultointia joko tuotekehitysprojekteissa, tuotannon ylläpidossa tai liikkeenjohdon vaatimissa haasteissa. Ulkopuolinen konsultti tuo yritykselle osaamista, näkemyksiä ja käytännön neuvoja lisäresursseina silloin, kun yrityksen omat henkilöt eivät riitä. Vaajan konsultointipalvelu auttaa asiakkaita niin rutiinitöiden kuin vaativampien haasteiden ratkaisemisessa ja esimerkiksi muutosjohtamistilanteissa.

Projektijohtaminen

Vaajan palvelutarjontaan kuuluu myös projekti- ja hankejohtaminen. Kokeneen projektijohdon alaisena onnistuminen hankkeissa on todennäköisempää ja myös projektissa eteen tulevien haasteiden selvittäminen onnistuu helpommin. Hyvä projektijohtaminen alkaa suunnittelulla, jossa asiakkaan hankkeen onnistumisen kannalta oleelliset asiat käydään yhdessä läpi realistisen aikataulun, resurssoinnin, kustannusten ja sidosryhmien osalta.

Vaajalla projektijohtaminen käsittää tilaajan toiveiden mukaisesti joko kokonaisvaltaisen toiminnanohjausprojektin elinkaaren johtamisen alusta loppuun tai johtamisen sekä suunnitelman johonkin tiettyyn projektin osa-alueeseen. Laadukas projektisuunnittelu ja -johtaminen ovat kulmakiviä onnistuneelle projektille ja ne varmentavat projektin läpiviennin annetussa aikataulussa ja budjetissa. Selkeä projektisuunnittelu ja sen noudattaminen auttaa asiakasta myös järkevässä resurssoinnissa ja riskienhallinnassa.

Hankesuunnittelu

IT-hankkeen suunnittelu alkaa aina tarpeesta. Hankesuunnittelussa selvitetään, miksi hankkeeseen on syytä ryhtyä ja millaista hyötyä hankkeen toteuttaminen yritykselle tuo. Hankesuunnittelun eri osa-alueille Vaaja tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua laajalla rintamalla arkkitehtuurisuunnittelusta käyttöönottovaiheeseen ja voi auttaa asiakasta valitsemaan markkinoilta kustannustehokkaan ja yhteiskuntavastuullisen ratkaisun.

Valintakonsultointi

Vaajan konsulttien laajaa toiminnanohjausjärjestelmäkokemusta voidaan hyödyntää myös hankkeen alkutaipaleella markkinoiden ja teknologioiden kartoituksella ja esimerkiksi eri toimittajien kartoitus- ja kilpailutusvaiheessa POC (proof-of-consept)-vaiheen aikana. Tarjoamme asiantuntemuksemme kustannusten ja aikataulutuksen puolueettomaan arviointiin projektin toimittajan valintavaiheessa.

Auditointipalvelu

Jos toimittajan ehdottama järjestelmäkokonaisuus arveluttaa tai järjestelmässänne on suorituskykypullonkauloja joiden selvittäminen ei nykytoimittajalta onnistu, Vaajalla on ratkaisuksi kokemusta erilaisten järjestelmäauditointien ja suorituskykymittausten tekemisestä. Auditoitava kohde voi olla suurempi järjestelmäkokonaisuus tai jokin pienempi liiketoiminnalle kriittinen osa-alue. Auditoinnin jälkeen tilaaja saa kattavan raportin ja kohteen parannusehdotukset järkevästi dokumentoituna.

Ratkaisusuunnittelu

Vaajan kokeneet konsultit auttavat tunnistamaan liiketoiminnan vaatimukset ja suunnittelemaan niitä tukevan ratkaisun. Erilaiset arkkitehtuuri- ja teknologiavaihtoehdot ovat osa ratkaisusuunnitelmaa, jolla varmistetaan kustannustehokas ja tulevaisuuden kestävä lopputulos. Ratkaisusuunnittelun lähtökohtana voi olla esimerkiksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä tarvittavat liittymät muihin liiketoiminnan järjestelmiin.

Ohjelmistosuunnittelu

Vaaja tarjoaa auttavaa kättä ohjelmistosuunnittelun eri osa-alueille. Näihin kuuluvat perinteisesti ohjelmistojen määrittely, suunnittelu, toteus sekä testausautomaation rakentaminen. Erilaisten integraatioiden suunnittelu ja toteutus kuuluu myös olennaisena osana Vaajan kyvykkyyksiin. Lisäksi tarjoamme koulutuksia erikseen sovituista teknologioista ja työkaluista.