Ta kontakt

Vi tror på ett nära samarbete med kunden, vilket betyder att Vaajas kontor alltid är där våra kunder finns.
Vaaja Consulting Oy är ett företag med fokus på affärssystem och molnlösningar. Våra experter har bred erfarenhet av både den inhemska och nordiska marknaden, speciellt inom detaljhandel (retail), produktion samt rese- och näringssektorn. Vi på Vaaja har alla deltagit ett flertal lyckade mjukvaruprojekt tillsammans med en del av Finlands största företag. Som partners lovar vi därför att underlätta Er affärsverksamhet - transparent och effektivt.

Partnerskap betyder för Vaaja att vi - tillsammans med kunden - genomför uppdragen som vi kommit överens om, samtidigt som vi ser till att bredda och stärka kundens egna kunskapsbas. Vi strävar alltid till att skapa ett kundförhållande baserat på förtroende vilket sänker tröskeln för kunden att be om hjälp i framtiden, i stora som små projekt.

Transparens inom Vaaja bottnar i en låg organisationshierarki och god kommunikation. Fakturan innehåller alltid en tydlig och klar specifikation, oavsett kunduppdragets storlek. En av Vaajas hörnstenar är öppenhet och givna uppskattningar baserar sig alltid på kunskap som skaffats genom många år i branchen.

Framgång för Vaaja betyder att alla uppdrag, stora som små, utförs som om vi själva vore kunden - med kvalitet och yrkesstolthet. Fördelarna med en liten organisation är flexibilitet samt möjligheten att fokusera helhjärtat på uppdragen vi utför.