Ta kontakt

Vi tror på ett nära samarbete med kunden, vilket betyder att Vaajas kontor alltid är där våra kunder finns.

Kunder

Azets Insight Oy

Azets Insight Oy behövde en erfaren expert för att stödja sin egen teknologiavdelning i utveckling och leverans av Dynamics 365 Business Central. Azets Insight Oy är en ledande leverantör av ekonomi-, löne-, HR- och rekryteringstjänster samt stödjande mjukvarulösningar i Finland.

Vår expert arbetade som en del av kundens team och hjälpte dem med planeringen av tekniska miljöer, system- och integrationsutveckling och testning. Utöver praktiska uppgifter hjälpte vår expert Azets att implementera de senaste verktygen och metoderna för Dynamics 365 Business Central samt utveckla verksamheten.

Azets ansåg att de fick högkvalitativ, konkurrenskraftig och professionell service - men utan onödigt krångel. Till och med de mest krävande uppgifterna utfördes med en god attityd och den expertis som Vaaja Consulting tillhandahöll ökade avsevärt produktiviteten hos Azets eget team.
Teknologier

LS Central

Alla på Vaaja har lång erfarenhet av LS Central och dess tidigare versioner och kan förutom konsultation även erbjuda hjälp med systemarkitektur, tekniskt kunnande och systemändringar. Vaajas experter behärskar grundprocesserna i systemet och har många års erfarenhet av hur LS Central används i olika brancher samt hur man anpassar kundspecifika systemändringar till systemets grundprocesser.

LS Central är ett modernt ERP-system för såväl detaljhandeln som turism- och näringsbranchen. Med LS Central får du en klart och tydlig bild av affärsverksamheten tack vare att systemets olika affärsområden kombinerats med en effektiv kassamodul. LS Central är baserat på Microsoft Dynamics Business Central ERP-systemet, vilket betyder att även dess funktioner finns tillgängliga.

Microsoft Dynamics Business Central

Alla Vaajas experter har jobbat med Dynamics familjens produkter under en lång tid, till och med i över tio år. De grundläggande processerna i Dynamics NAV och dess nyare version, Business Central, är väl bekanta för Vaajas experter, oberoende av roll. Vaaja kan bidra med konsulter, projektledare, arkitekter och systemdesign för ERP-projekt, speciellt (men inte uteslutande) i Dynamics-projekt.

Microsoft Dynamics Business Central är nästa generations ERP-system tidigare känt som Dynamics NAV. Business Central är en heltäckande molnbaserad lösning riktad till små och medelstora företag. Systemet utformad för att stöda olika områden såsom ekonomi, produktion, kundrelationshantering, leveranskedjor, analytik samt e-handel. Business Central kan lätt integreras med Microsofts övriga ekosystem, samt med de andra produkterna i Dynamics-familjen.

Power BI

Vaaja har många års erfarenhet av att planera, skapa och optimera Power BI rapporter. Oavsett om du behöver hjälp i början av ett Power BI projekt, eller med en redan existerande lösning så är Vaajas experter redo att hjälpa till.

Med hjälp av Business Intelligence branchens föregångare Power BI minskar du på såväl kostnader som huvudbry i rapporteringen. Som en del av Microsofts Power Platform är Power BI ett modernt rapporteringssystem som enkelt kan anpassas för att täcka hela organisationens rapporteringsbehov. Underlätta beslutsfattandet och erbjud din organisation en datadriven kultur med tillgång till Power BIs analytik. Power BI ger användare möjligheten att använda moderna, självständiga verktyg för att visualisera data i realtid. Power BI data lagras i molnet och finns tillgängligt precis när du behöver det.

Power Platform

Hos Vaaja hittar du även Microsoft certifierade experter inom Power Platform. Microsoft Power Platform är en produktfamilj som möjliggör skapandet av olika applikationer och automatiseringar utan programmeringskunskaper. Så kallade No-code och Low-code konceptet för lösningarna närmare själva användarna vilket tar användbarheten och produktiviteten till en helt ny dimension! Power Platform innehåller bl.a. Power Apps - skapa applikationer som stöder affärsverksamheten, Power Automate - automatisera olika typer av manuella uppgifter och processer, Power Virtual Agents - planera och ta i bruk egna chatbottar.

Azure

På Vaaja hittar du även Microsoft Azure certifierade experter. Microsoft Azure är en ledande molnplattform och består av en samling olika tjänster med vilka du kan sköta affärsverksamhetens behov snabbare, mera flexibelt och säkrare. Vi på Vaaja kan hjälpa dig att bygga en kostnadseffektiv helhet som både tar hänsyn till dina nuvarande behov och samtidigt är redo för framtiden. I Azure kan vi planera och implementera tjänster enligt SaaS-, PaaS- eller IaaS-modellerna. Miljön kan fungera helt och hållet i molnet eller enligt en hybrid-modell - vilket som än passar kunden bäst.