Ta kontakt

Vi tror på ett nära samarbete med kunden, vilket betyder att Vaajas kontor alltid är där våra kunder finns.

Konsultering

Vaaja erbjuder konsulttjänster inom allt från produktutveckling, underhåll av produktionsmiljön till utmaningar relaterade till företagsledning. En utomstående konsult kan erbjuda kompetens, nya synvinklar och praktiska råd när den egna personalen inte räcker till. Vaajas konsulter kan hjälpa kunder lösa såväl rutinuppgifter som mera krävande utmaningar, te.x. hur man tacklar förändringar i affärsverksamheten.

Projektledning

Till Vaajas utbud hör även projektledning. Ett projekt som leds av en erfaren projektledare är mera sannolikt att lyckas. Med en skicklig projektledare är det även lättare att hantera de utmaningar som dyker upp under projektets gång. God projekthantering börjar med planering var väsentliga frågeställningar relaterade till tidsplanen, resurserna, kostnaderna och intressenterna gås igenom grundligt.

Vaajas projektledning kan, i enlighet med kundens önskemål, antingen omfatta hela livscykeln för ett projekt från början till slut, eller ledning och planering av endast en viss del av projektet. God projektplanering och -ledning är förutsättningar för ett framgångsrikt projekt och ser tillsammans till att projektet genomförs inom utsatt tid och budget. En bra projektplan stöder även kunden i både resurs- och riskhantering.

Projektplanering

Planeringen av ett omfattande IT-projekt börjar alltid med att det finns ett behov. Projektplaneringens uppgift är att ta reda på varför projektet behövs och vilka fördelar projektets genomförande kommer att föra med sig. Vaaja har ett brett utbud av projektplanering och kan stöda kunden i projektets alla skeden, från arkitekturplanering till ibruktagning av mjukvara. Vaaja kan också hjälpa kunden i valet av en kostnadseffektiv och socialt ansvarsfull lösning.

Stöd i beslutsprocessen

Vaajas konsulters omfattande erfarenhet av affärssystem kan även uttnyttjas i projektets inledningsskede genom att kartlägga marknader, teknologier och leverantörer bl.a. i projektets POC-fas (proof-of-concept). Vi kan erbjuda opartisk expertishjälp genom te.x. utvärdering av kostnader och leverantörer.

Auditering

Om systemhelheten leverantören föreslår känns tveksam eller systemet dras med prestandaproblem som den nuvarande leverantören inte får bukt med, kan Vaaja erbjuda hjälp i form av systemauditeringar och prestandatest. Granskningsobjektet kan både vara en större helhet, eller en liten men kritisk del av affärsverksamheten. I slutet av auditeringen får kunden en omfattande rapport med förbättningsförslag.

Systemdesign

Vaajas erfarna konsulter kan hjälpa till att identifiera affärskrav och planera en lösning som passar just dem. Planen innefattar olika arkitektur- och teknologialternativ, vilket garanterar en kostnadseffektiv lösning som håller även i framtiden. Utgångspunkten för planeringen kan t.ex. vara implementeringen av ett nytt ERP-system med integrationer till övriga system.

Programvaruutveckling

Vaaja erbjuder en hjälpande hand inom olika områden och faser av programvaruutvecklingen. Dessa inkluderar definering, planering och design av programvara samt hjälp med testautomation. Planering och genomförandet av olika integrationer är också en väsentlig del av Vaajas kunskapsområde. Enligt överenskommelse erbjuder Vaaja även skolning i olika teknologier och verktyg.